انواع-جوراب-ایران-اسکارپا

ست کردن کفش و جوراب

انواع جوراب و رابطه جوراب با کفشجوراب و کفش رابطه عجیبی با هم دارند. هر کفشی را با هر جورابی نمیشه پوشید و هر جورابی با هر کفشی همخوانی خوبی ندارد. ست کردن کفش و جوراب تاثیر مستقیم در استایل و دید اولیه نسبت به شما دارد. بعضی از جوراب ها مخصوص یک نوع کفش خاص هستند و همین قضیه ممکن هست برعکسش هم صدق کند.در این مطلب میخواهیم انواع جوراب و عوامل وابسته به آن را بررسی کنیم.چرا جوراب میپوشیم؟در حالت کلی اگر بخواهیم به این سوال پاسخ بدهیم که ما چرا جوراب میپوشیم؟ حتما اکثر شما به سرعت...